Avís legal i política de privacitat

1) Informació General i Dades Identificatives:

En compliment del deure d’informació de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació es facilita la següent informació:

El titular d’aquesta pàgina web és l’Associació per la integració i reinserció de PERsones SOcialment VUlnerables o en Situació d’Exclusió Social (d’ara endavant PERSOVUSES), amb domicili social en C/ Gomis 33, Local 7 B, 08760 Martorell (Barcelona), número de C.I.F G-65738916. El correu electrònic de contacte és info@persovuses.org

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els seus continguts o formularis implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

2) Ús de la pàgina web:

És “Usuari” tota persona que accedeixi, navegui o utilitzi per la present pàgina web.

Aquest lloc web ha estat dissenyat i té com a única finalitat oferir informació general sobre PERSOVUSES i les activitats i serveis que presta, així com difondre informació relacionada amb les diferents àrees d’activitat que pugui ser d’interès. És possible que la pàgina contingui material amb finalitats únicament informatius.

PERSOVUSES es reserva el dret d’alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració de la pàgina web, així com d’alguns o tots els seus continguts, i de modificar les condicions generals d’ús.

PERSOVUSES no es responsabilitza dels continguts o opinions de terceres persones que puguin publicar-se en la pàgina web, ni de la informació continguda en pàgines web a les quals es pugui accedir a través d’enllaços que apareixen en la pàgina, ni de l’ús que els usuaris donin als materials posats a la disposició del públic a través de la pàgina. PERSOVUSES no controla ni exerceix cap mena de supervisió quan s’inclou un link a pàgines web de tercers, que creem poden ser del seu interès, assumint que les mateixes compleixen la legislació vigent. La utilització d’aquests links no implica que PERSOVUSES sigui responsable ni del contingut, ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, ni que recomani o aprovi el seu contingut.

En el mateix sentit, PERSOVUSES no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari, ni respondria pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar.

3) Protecció de dades de caràcter personal:

Les dades que li sol·licitem en els diferents formularis de la nostra pàgina web són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat de gestionar i tramitar la petició que ens ha realitzat, poder enviar-li informació dels nostres serveis, comunicar processos de selecció i gestionar la sol·licitud de documentació o referències bibliogràfiques, i en cap cas està obligat a facilitar-los. Les dades d’emplenament obligatori s’especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-los implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certs, veraços i pertinents per a la finalitat per la qual els sol·licitem.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació, i una vegada finalitzi la citada relació es mantindran bloquejats el temps legalment establert, abans de la seva destrucció.

L’enviament dels mateixos implica la seva autorització expressa a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, sempre que PERSOVUSES ho consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti.

Mitjançant l’acceptació de la casella del formulari, vostè consent l’enviament d’informació dels nostres serveis que puguin resultar del seu interès.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en ells. En cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el Responsable ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Drets dels interessats

El titular de les dades personals té dret a:

  •  Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
  • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  •  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’l a un altre responsable.

El titular pot exercir els seus drets:

  • Mitjançant escrit dirigit a C/ Gomis 33, Local 7 B, 08760 Martorell (Barcelona), referencia “Protecció de Dades”.
  •  Mitjançant correu electrònic a l’adreça info@persovuses.org indicant en l’assumpte “Protecció de Dades”.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4) Propietat intel·lectual i industrial:

PERSOVUSES és titular, o disposa si escau del dret d’ús, de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que puguin recaure sobre aquesta pàgina web i sobre els seus elements, la qual cosa inclou, a títol merament enunciatiu, els noms comercials, marques i logotips, estructura i disseny de la pàgina, textos i imatges, so, àudio, vídeo, etc.

El titular es reserva tots els drets, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de la totalitat o part dels continguts i elements de la pàgina amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense comptar amb la prèvia autorització del titular.

L’Usuari de la pàgina web es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats dels continguts de la pàgina. Els Usuaris poden visualitzar els elements de la pàgina web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que es faci, única i exclusivament, per a ús personal i privat, sense ànim de lucre.

Aquesta web utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. Acceptar Més informació